Search for media from: "Thu Vu Thi Xuan"

P2P- 13 Sep 2022- BV UBHN - BV K - Tecentriq in SCLC

Zoom Recording ID: 99836572592 UUID: MrKSNM5rTBeeMLikDkzVsw== Meeting Time: 2022-09-13 03:30:22am

From  Thu Vu Thi Xuan 0 likes 6 plays 0  

Patient education - NHI ĐỒNG 1 - 4 Aug 2022

Zoom Recording ID: 99260182039 UUID: cNsnTyeLQfCPau10IJtc7Q== Meeting Time: 2022-08-04 06:31:01am

From  Thu Vu Thi Xuan 0 likes 3 plays 0  

Vai trò của Mabthera trong điều trị U lympho Non-Hodgkin và hiệu quả của dạng tiêm dưới da

Zoom Recording ID: 98413878482 UUID: YmSRQtOFTi2dUlGQTfbOkw== Meeting Time: 2022-03-24 12:46:03am

From  Thu Vu Thi Xuan 0 likes 3 plays 0  

HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ VÀ QUẢN LÝ BỆNH U LYMPHO NON-HODGKIN

Zoom Recording ID: 94379772615 UUID: 4H4h6HJYTzaPIuuG6bW+eQ== Meeting Time: 2022-03-17 03:50:08am

From  Thu Vu Thi Xuan 0 likes 5 plays 0